Biologische wijnen

Verordening (EU) Nr. 203/2012 legt de uitvoeringsbepalingen inzake biologische wijn vast van verordening (EG) Nr. 834/2007 in de Europese regelgeving. Om enige klaarheid te scheppen in de al dan niet natuurlijke herkomst van je wijn, dienen we volgend onderscheid te maken:

 

1. Biologische wijnen met Europees label

puerta del sol biolabelIndien de wijnen worden geproduceerd volgens de hierboven vermelde regelgeving, dan mag de producent het hiernaast getoonde 'biologisch logo van de EU' aanbrengen op het etiket van de fles. Aangezien het hier een ketencontrole betreft van producent tot consument is ook Puerta del Sol gecertifieerd om deze bio-wijnen te mogen verkopen (certificaat BE-BIO-02). Met dit label heb je als consument de garantie dat er geen gebruik werd gemaakt van chemisch samengestelde stoffen in de wijngaard, noch tijdens de vinificatie én er na de botteling ook niet werd gesjoemeld met de inhoud van de fles!

 

2. Ecologische en organische wijnen

In dit geval volgt de producent wel 'biologische' principes, maar heeft hij zich niet aangesloten bij het Europese label. Hij kan echter wel 'biologisch' produceren onder een lokaal (nationaal) label. De terminologie 'biologische' wijn is echter voorbehouden aan het Europese label, vandaar het gebruik van benamingen zoals 'ecologische' en 'organische' wijn voor deze lokale labels

 

3. Biodynamische wijnen

Bij de biodynamische wijnbouw wordt dezelfde biologische basis gebruikt als in punt 1. en 2. hierboven. Men gaat echter nog een stap verder door rekening te houden met de natuurelementen. Deze wijnen kunnen eventueel drager zijn van bovenvermelde labels voor zover de producent zich bij één van de controle-organisaties heeft aangesloten.

 

Conclusie

Enkel het Europese bio-label en eventueel de lokale eco-labels (je moet er dan wel hun lokale regelgeving op nalezen) bieden de garantie op een natuurlijke herkomst van je favoriete wijnen. Dit is niet noodzakelijk het geval voor traditioneel geproduceerde wijnen, waar de producent in min of meerdere mate gebruik kan maken van chemisch samengestelde producten: meststoffen, pesticiden, insecticiden, ... in de wijngaard en/of suikers, zuren, fruitsmaken, tannines, ... tijdens de vinificatie.

  • Tijdens de degustatie heb ik enkel goede wijn geproefd!/Jos Claes, Herent
  • I cook with wine, sometimes I even add it to the food/W.C. Fields
  • Beer is made by men, wine by God/Martin Luther
  • Wine makes all things possible/George R.R. Martin
  • Wine improves with age. The older I get, the better I like it/Anonymous
  • Life is too short to drink bad wine/Anonymous